Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Linh_2006

 1. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Hỏi thẳng vấn đề luôn: "Chúng ta là một gia đình" thì viết sang tiếng anh là "We are a family" à hay là "We are family"?
  30 Tháng mười 2019
 2. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Anh nghĩ không cần dùng "a" đâu :v
  30 Tháng mười 2019
 3. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Mà thật ra thì cái nào cũng được :D
  30 Tháng mười 2019
 4. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Vậy ạ? Em cảm ơn ạ!
  30 Tháng mười 2019
 5. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Hơ .... Em phải gửi bài nên cần sự chính xác
  30 Tháng mười 2019
 6. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Thế thì đợi Jehi nhá :v Mà anh thấy cái nào cũng ổn mà nhỉ ><
  30 Tháng mười 2019
 7. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Dạ .... Em hỏi cho chắc
  30 Tháng mười 2019
 8. Khánh Hồ Bá
  Khánh Hồ Bá
  *đồng môn của jehi*
  hình như jehi đi học rồi
  theo mik thì "We are family" sẽ đúng hơn nhé @Nguyễn Linh_2006
  30 Tháng mười 2019
-->