Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Cô Bé Mặt Trăng

 1. Cô Bé Mặt Trăng
  Cô Bé Mặt Trăng
  Nó kêu rằng: Ôi Tiếng Anh tạch tạch tạch :)
  29 Tháng mười 2019
 2. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  giống t
  29 Tháng mười 2019
 3. Cô Bé Mặt Trăng
  29 Tháng mười 2019
 4. Roshan
  Roshan
  Avt đôi ! :3 Kiu thế nhờ! =))
  30 Tháng mười 2019
 5. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  why's kiu
  hồi trc cũng vậy mà
  30 Tháng mười 2019
 6. Cô Bé Mặt Trăng
  30 Tháng mười 2019
-->