Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi anlong6@gmail.com

 1. anlong6@gmail.com
  anlong6@gmail.com
  Who are you?
  29 Tháng mười 2019
 2. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  29 Tháng mười 2019
 3. anlong6@gmail.com
  anlong6@gmail.com
  à há hello Đanh:D
  29 Tháng mười 2019
 4. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  hahaha, hi ông bạn, lâu ko gặp nhỉ, mà tui ko phải Đanh nha:p
  29 Tháng mười 2019
 5. anlong6@gmail.com
  anlong6@gmail.com
  Đanh = Đức Anh
  :p:D
  29 Tháng mười 2019
 6. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  uk, vậy cũng dc, kệ nó:p
  29 Tháng mười 2019
 7. anlong6@gmail.com
  anlong6@gmail.com
  thi chưa Đanh?
  29 Tháng mười 2019
 8. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  mai KT GDCD, chưa học dc câu nào cả:p
  29 Tháng mười 2019
 9. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  thui bye nha, tui đi học đây:p
  29 Tháng mười 2019
 10. anlong6@gmail.com
  29 Tháng mười 2019