Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi trà nguyễn hữu nghĩa

 1. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  vơ trời
  29 Tháng mười 2019
 2. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  hơ hơ... kệ Xuân... vô đây giả danh.. xuân sẽ sống ở đây 1 tuần :)
  29 Tháng mười 2019
 3. Võ Thu Uyên
  29 Tháng mười 2019
 4. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  vậy mấy hôm nay qua đây thả thính chác hông sao:<
  29 Tháng mười 2019
 5. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  dược mà,.. h thì x ngủ .. à ko học sinh.. viết thư cho tình
  29 Tháng mười 2019
 6. Võ Thu Uyên
  29 Tháng mười 2019
 7. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  Cười gi mà cười... ng ta viết nhiều lắm ý.. mỗi ngày một trang giấy 5cm 4 cạnh... giấy tí à haha
  29 Tháng mười 2019
 8. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  trời
  29 Tháng mười 2019
 9. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  sau gửi cho tình đọc....
  đảm bảo ảnh ngất luôn:<
  29 Tháng mười 2019
 10. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  tất nhiên.. xuân ship qua bưu điện luôn... để ở đây chật nhà... để mấy tờ giấy đó quay về chỗ của chủ nó
  29 Tháng mười 2019
 11. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  haha
  mỗi ngày 1 lá, 2 tháng = 60 ngày
  60 lá
  OWO
  29 Tháng mười 2019
 12. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  hiiiiiii.. xuân còn thấy ít nữa đó.... vì xuân viết ít mà.. một tí giấy 5 cm
  29 Tháng mười 2019
 13. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  vậy à
  29 Tháng mười 2019
 14. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  vậy 1 ngày viết mấy chục tờ đi:<
  29 Tháng mười 2019
 15. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  để suy nghĩ.. tổn tiền giấy
  29 Tháng mười 2019
 16. Võ Thu Uyên
  29 Tháng mười 2019
-->