Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Maxboy︵❣

 1. Kun なさきあみくん
  Kun なさきあみくん
  Cái j vậy cha nội?
  28 Tháng mười 2019
 2. Maxboy︵❣
  28 Tháng mười 2019
 3. Kun なさきあみくん
  Kun なさきあみくん
  Viết cái j vậy?
  28 Tháng mười 2019
 4. Maxboy︵❣
  Maxboy︵❣
  tên crush
  28 Tháng mười 2019
 5. Kun なさきあみくん
  Kun なさきあみくん
  Dịch ra coi!
  28 Tháng mười 2019
 6. Maxboy︵❣
  Maxboy︵❣
  tự dịch
  28 Tháng mười 2019
 7. Kun なさきあみくん
  28 Tháng mười 2019
 8. Maxboy︵❣
  Maxboy︵❣
  mệt
  28 Tháng mười 2019
 9. Kun なさきあみくん
  Kun なさきあみくん
  Sao viết mà ko mệt?
  28 Tháng mười 2019
 10. Maxboy︵❣
  Maxboy︵❣
  dịch mệt hơn
  28 Tháng mười 2019
 11. Kun なさきあみくん
  Kun なさきあみくん
  Viết ra là từ này h đỡ mệt hơn oy đó nha! DỊCH RA COI!
  28 Tháng mười 2019
 12. Maxboy︵❣
  Maxboy︵❣
  hyền trân
  28 Tháng mười 2019
 13. Kun なさきあみくん
  Kun なさきあみくん
  Từ đầu tiên!
  28 Tháng mười 2019
 14. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  hơizzzzzzzzzzzzzzz
  28 Tháng mười 2019
 15. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  giới trẻ bây h
  28 Tháng mười 2019
 16. Maxboy︵❣
  Maxboy︵❣
  ko bt
  28 Tháng mười 2019
 17. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  ghê thật ms nhỏ mà đã có cr
  28 Tháng mười 2019
 18. Maxboy︵❣
  Maxboy︵❣
  ai nx đây
  28 Tháng mười 2019
 19. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  BÙI KHÁNH LY
  28 Tháng mười 2019
 20. Kun なさきあみくん
  Kun なさきあみくん
  Giới trẻ lm sao à cj?
  28 Tháng mười 2019
 21. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  ms nhỏ mà đã đi cr tùm lum
  28 Tháng mười 2019
 22. Maxboy︵❣
  Maxboy︵❣
  chứ you là mấy
  28 Tháng mười 2019
 23. khánh ly abbey
  28 Tháng mười 2019
 24. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  xưng hô rõ ràng nha
  28 Tháng mười 2019
 25. Maxboy︵❣
  Maxboy︵❣
  mà là cj hay a v
  28 Tháng mười 2019
 26. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  là chị đó ba
  28 Tháng mười 2019
 27. Maxboy︵❣
  Maxboy︵❣
  tưở gọi là a
  28 Tháng mười 2019
 28. Kun なさきあみくん
  Kun なさきあみくん
  Bị ngáo à mà là trai?
  28 Tháng mười 2019
 29. Maxboy︵❣
  Maxboy︵❣
  thôi để em lập nhóm nt cho tiện
  28 Tháng mười 2019
 30. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  có vấn đề nặng
  28 Tháng mười 2019
 31. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  tùy e thui
  28 Tháng mười 2019
 32. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  cj dễ tính lm
  28 Tháng mười 2019