Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kun なさきあみくん

 1. Thảo Nguyễn ^ ^
  27 Tháng mười 2019
 2. Kun なさきあみくん
  27 Tháng mười 2019
 3. Thảo Nguyễn ^ ^
  Thảo Nguyễn ^ ^
  vậy thì làm sao dỗi đc cj nhỉ
  27 Tháng mười 2019
 4. Kun なさきあみくん
  Kun なさきあみくん
  Ko phải là nó đâu! Là 1 người khác đẹp trai hơn nó, ga lăng hơn mà còn quý cj theo 1 cách khác dịu dàng hon nhiều!
  27 Tháng mười 2019
 5. Thảo Nguyễn ^ ^
  Thảo Nguyễn ^ ^
  thiệt
  là ai
  27 Tháng mười 2019
 6. Kun なさきあみくん
  Kun なさきあみくん
  My crush! Tình yêu của cj!
  27 Tháng mười 2019
 7. Thảo Nguyễn ^ ^
  Thảo Nguyễn ^ ^
  trời
  mệt vs cj
  27 Tháng mười 2019
 8. Kun なさきあみくん
  Kun なさきあみくん
  Sao mà mệt?
  27 Tháng mười 2019
 9. Thảo Nguyễn ^ ^
  27 Tháng mười 2019
 10. Kun なさきあみくん
  Kun なさきあみくん
  Lm sao mà mệt?
  27 Tháng mười 2019
 11. Thảo Nguyễn ^ ^
  27 Tháng mười 2019
 12. Kun なさきあみくん
  Kun なさきあみくん
  Đùng nhây nữa đi! Cj xin mày đấy!
  27 Tháng mười 2019
 13. Thảo Nguyễn ^ ^
  27 Tháng mười 2019
 14. Kun なさきあみくん
  Kun なさきあみくん
  Đừng nhây nữa mà mày đang phá nhà tao đấy!
  27 Tháng mười 2019
 15. Thảo Nguyễn ^ ^
  Thảo Nguyễn ^ ^
  mệt
  phá tiếp
  27 Tháng mười 2019
 16. Kun なさきあみくん
  Kun なさきあみくん
  Thui đùng mà!
  27 Tháng mười 2019
 17. Thảo Nguyễn ^ ^
  27 Tháng mười 2019
 18. Kun なさきあみくん
  Kun なさきあみくん
  Đành khoá wall vậy!
  27 Tháng mười 2019
 19. Thảo Nguyễn ^ ^
  27 Tháng mười 2019
 20. Kun なさきあみくん
  Kun なさきあみくん
  Đừng phá nhà tau nữa nhe!
  27 Tháng mười 2019
 21. Thảo Nguyễn ^ ^
  27 Tháng mười 2019
 22. Kun なさきあみくん
  Kun なさきあみくん
  Thế mới ngoan á!
  27 Tháng mười 2019
 23. Thảo Nguyễn ^ ^
  Thảo Nguyễn ^ ^
  hết ngoan nè
  27 Tháng mười 2019
 24. Kun なさきあみくん
  Kun なさきあみくん
  Đành khoá cho mất quậy!
  27 Tháng mười 2019
 25. Thảo Nguyễn ^ ^
  Thảo Nguyễn ^ ^
  e ko quậy nữa
  27 Tháng mười 2019
 26. Kun なさきあみくん
  Kun なさきあみくん
  Thế mới ngoan!
  27 Tháng mười 2019
 27. Thảo Nguyễn ^ ^
  Thảo Nguyễn ^ ^
  cj quá khen
  27 Tháng mười 2019
 28. Kun なさきあみくん
  Kun なさきあみくん
  Phải ngoan thì mới yêu!
  27 Tháng mười 2019
 29. Thảo Nguyễn ^ ^
  Thảo Nguyễn ^ ^
  umk
  hết ngoan h
  27 Tháng mười 2019
 30. Kun なさきあみくん
  Kun なさきあみくん
  Hết ngoan là sẽ khoá wal ko cho ai vào hứt!
  27 Tháng mười 2019
 31. Thảo Nguyễn ^ ^
  27 Tháng mười 2019
 32. Kun なさきあみくん
  Kun なさきあみくん
  Phải thế chứ!
  27 Tháng mười 2019
 33. Thảo Nguyễn ^ ^
  Thảo Nguyễn ^ ^
  umk
  e cj mà
  27 Tháng mười 2019
 34. Kun なさきあみくん
  27 Tháng mười 2019
 35. Thảo Nguyễn ^ ^
  27 Tháng mười 2019