Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Phạm Đình Tài

 1. Lê Uyên Nhii
  26 Tháng mười 2019
 2. Phạm Đình Tài
  Phạm Đình Tài
  Mới coi chung kết the voice kids xong tứcccccc!!!
  26 Tháng mười 2019
 3. Lê Uyên Nhii
  Lê Uyên Nhii
  t cũng xem mà :V
  cả 1 chương trình lớn vậy mà có sự nhầm lẫn như vậy
  26 Tháng mười 2019
 4. Phạm Đình Tài
  Phạm Đình Tài
  T phe Dương Cầm - Hương Giang mừng hụt tứccccc cứ tưởng năm nay sẽ khác ai dè...
  26 Tháng mười 2019
 5. Lê Uyên Nhii
  Lê Uyên Nhii
  me too :<
  26 Tháng mười 2019
 6. Phạm Đình Tài
  Phạm Đình Tài
  T cứ nghi nghi gian lận ở đây
  26 Tháng mười 2019
 7. Lê Uyên Nhii
  Lê Uyên Nhii
  yebb >< Minh Tâm cười suốt giống kiểu biết trước mình đc quán quân ý :vv
  26 Tháng mười 2019
 8. Phạm Đình Tài
  Phạm Đình Tài
  M nói t mới để ý năm nào cũng đội nằm giữa thắng :^
  26 Tháng mười 2019
 9. Lê Uyên Nhii
  Lê Uyên Nhii
  đúng rồi đó :V
  26 Tháng mười 2019
 10. Phạm Đình Tài
  Phạm Đình Tài
  Lưu Thiên Hương ae bạn bè Hồ Hoài Anh :>>>
  27 Tháng mười 2019
-->