Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kun なさきあみくん

 1. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  thay avatar mới hả
  26 Tháng mười 2019
 2. Kun なさきあみくん
  26 Tháng mười 2019
 3. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  đẹp lắm :p
  26 Tháng mười 2019
 4. Kun なさきあみくん
  Kun なさきあみくん
  Huý huý thank nha! :p
  26 Tháng mười 2019
 5. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  hì hì>\\\<
  26 Tháng mười 2019
 6. Kun なさきあみくん
  Kun なさきあみくん
  Tui tưởng ông lại bảo tui đổi cái khác! :D
  26 Tháng mười 2019
 7. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  tui có bảo bà cái gì đâu o_O
  26 Tháng mười 2019
 8. Kun なさきあみくん
  Kun なさきあみくん
  Dẹp đi! Mệt!!!!
  26 Tháng mười 2019
 9. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  hm....tui có bảo bà cái gì đâu ta :p
  26 Tháng mười 2019
 10. Kun なさきあみくん
  Kun なさきあみくん
  Tui đang mệt!
  26 Tháng mười 2019
 11. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  sao mệt, nói tui nghe :(
  26 Tháng mười 2019
 12. Kun なさきあみくん
  Kun なさきあみくん
  Vào ht tui nói cho!
  26 Tháng mười 2019
 13. ~ Su Nấm ~
  26 Tháng mười 2019