Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi phamkimcu0ng

 1. Võ Thu Uyên
  26 Tháng mười 2019
 2. phamkimcu0ng
  26 Tháng mười 2019
 3. Võ Thu Uyên
  26 Tháng mười 2019
 4. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Em sẽ trốn a :v
  26 Tháng mười 2019
 5. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Trốn đâu
  26 Tháng mười 2019
 6. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  trong nhà :>
  26 Tháng mười 2019
 7. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Ai cho trốn
  26 Tháng mười 2019
 8. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Hồ hihi :v
  26 Tháng mười 2019
 9. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  bay qua talkshow đây
  26 Tháng mười 2019
 10. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  chị xử Hồ luôn á
  26 Tháng mười 2019
 11. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  tội xúi bậy
  26 Tháng mười 2019
-->