Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kun なさきあみくん

 1. Minh lầy :3
  Minh lầy :3
  ô, ai ta
  25 Tháng mười 2019
 2. Minh lầy :3
  Minh lầy :3
  my 2k6
  25 Tháng mười 2019
 3. Minh lầy :3
  Minh lầy :3
  tên chẳng giống vs tính cách
  25 Tháng mười 2019
 4. Kun なさきあみくん
  Kun なさきあみくん
  Thì làm sao? Thích cà khịa à?
  25 Tháng mười 2019
 5. Minh lầy :3
  Minh lầy :3
  thích
  25 Tháng mười 2019
 6. Kun なさきあみくん
  Kun なさきあみくん
  Tên nó ko giống vs tính cách thì biệt danh nó giống!
  25 Tháng mười 2019
 7. Minh lầy :3
  Minh lầy :3
  my sói
  25 Tháng mười 2019
 8. Kun なさきあみくん
  Kun なさきあみくん
  Đấy k phải là biệt danh của tau
  25 Tháng mười 2019
 9. Minh lầy :3
  Minh lầy :3
  my sói
  25 Tháng mười 2019
 10. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  trời ơi
  25 Tháng mười 2019
 11. Minh lầy :3
  Minh lầy :3
  sói già
  25 Tháng mười 2019
 12. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  chị vô gia cư nè
  25 Tháng mười 2019
 13. Kun なさきあみくん
  Kun なさきあみくん
  Sang ở nhà em à chị Ly?
  25 Tháng mười 2019
 14. Minh lầy :3
  25 Tháng mười 2019
 15. Kun なさきあみくん
  Kun なさきあみくん
  Tau có biệt danh đoàng hoàng hẳn hoi và nó cute hơn cái tên mài đạt nhiều nên ko nghe tên mài đặt đâu!
  25 Tháng mười 2019
 16. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  ukm e ở đâu
  25 Tháng mười 2019
 17. Minh lầy :3
  Minh lầy :3
  my gà mờ
  25 Tháng mười 2019
 18. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  đuổi nó đi
  25 Tháng mười 2019
 19. Kun なさきあみくん
  Kun なさきあみくん
  Em ở nhà em!
  25 Tháng mười 2019
 20. Kun なさきあみくん
  Kun なさきあみくん
  Nó ko đi ý! Em kệ nó coi như em ko thấy vậy
  25 Tháng mười 2019
 21. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  ukm đành vậy
  25 Tháng mười 2019
 22. Kun なさきあみくん
  Kun なさきあみくん
  Phải thế thui em ghét nó quá!
  25 Tháng mười 2019
 23. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  tôị minh ghê
  25 Tháng mười 2019
 24. Minh lầy :3
  Minh lầy :3
  đò phản bội tổ quốc @khánh abbey
  25 Tháng mười 2019
 25. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  lm j phản bội???????????????
  25 Tháng mười 2019
 26. Minh lầy :3
  Minh lầy :3
  phản bội
  25 Tháng mười 2019
 27. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  j vậy
  25 Tháng mười 2019
 28. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  tôi vẫn yêu việt nam mà vẫn cố gắng từng ngày vì tương lai việt nam mà
  25 Tháng mười 2019
 29. Kun なさきあみくん
  Kun なさきあみくん
  25 Tháng mười 2019
 30. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  ukm chắc vậy đó
  25 Tháng mười 2019