Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vũ Ivy

 1. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  sao sao?? nên gì??
  25 Tháng mười 2019
 2. Vũ Ivy
  Vũ Ivy
  chúng ta có nên .... nên.... nói ra... anh có bùn ko nhỉ
  25 Tháng mười 2019
 3. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  nói ra gì cơ??? anh không buồn gì đâu.....nói ikkk
  25 Tháng mười 2019
 4. Vũ Ivy
  Vũ Ivy
  Chúng ta có thể gặp nhau ko
  25 Tháng mười 2019
 5. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  làm sao gặp được :)
  25 Tháng mười 2019
 6. Vũ Ivy
  Vũ Ivy
  nói... gặp được thì sẽ sao... em sẽ bỏ chạy
  25 Tháng mười 2019
 7. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  hmm.....sao ta???
  25 Tháng mười 2019
 8. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  làm sao gặp được.....hic
  25 Tháng mười 2019
 9. Vũ Ivy
  Vũ Ivy
  anh sẽ sao
  25 Tháng mười 2019
 10. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  sao nhỉ??? anh không có gì để cược cả
  25 Tháng mười 2019
 11. Vũ Ivy
  Vũ Ivy
  cược hả tr....
  25 Tháng mười 2019
 12. Vũ Ivy
  Vũ Ivy
  em sẽ gặp anh :)... nhưng chắc ko dám tới sợ lắm
  25 Tháng mười 2019
 13. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  gặp mà k dám tới.....thật hả tr....
  25 Tháng mười 2019
 14. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  sao lạ vậy nhỉ.....gặp là sao???
  25 Tháng mười 2019
 15. Vũ Ivy
  Vũ Ivy
  ý là em sẽ tới nơi đó... nhưng ... sẽ chả biết e ở đó và khi nào
  25 Tháng mười 2019
 16. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  =.= sao vậy....không muốn gặp anh hả :)
  25 Tháng mười 2019
 17. Vũ Ivy
  Vũ Ivy
  muns nhưng sợ
  25 Tháng mười 2019
 18. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  sợ gì chứ =.=
  sợ anh thấy em hả :)
  25 Tháng mười 2019
 19. Vũ Ivy
  Vũ Ivy
  tui sợ nhiều thứ lắm
  25 Tháng mười 2019
 20. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  sợ gì mà nhiều :)
  25 Tháng mười 2019
 21. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  tui có làm gì đâu mà sợ
  25 Tháng mười 2019
 22. Vũ Ivy
  Vũ Ivy
  nhưng tui sợ hiểu chưa ... nhiều thứ phải lo
  25 Tháng mười 2019
 23. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  hiiii.....sợ gì lắm thế =.=
  25 Tháng mười 2019
 24. Vũ Ivy
  Vũ Ivy
  cũng chả bt nữa
  25 Tháng mười 2019
 25. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  không muốn gặp thì nói ik.....hic hic
  25 Tháng mười 2019
 26. Vũ Ivy
  Vũ Ivy
  vâng... có lẽ ko mún
  25 Tháng mười 2019
 27. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  Vậy là không muốn gặp.....hicccccccc
  25 Tháng mười 2019
 28. Vũ Ivy
  Vũ Ivy
  aiii nói ko mún
  25 Tháng mười 2019
 29. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  đó....ở trên đó....hic
  25 Tháng mười 2019
-->