Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi nguyenvandung7579@gmail.com

 1. nguyenvandung7579@gmail.com
  24 Tháng mười 2019
 2. nguyenvandung7579@gmail.com
  24 Tháng mười 2019
 3. 0979858718
  0979858718
  đây nè
  24 Tháng mười 2019
 4. nguyenvandung7579@gmail.com
  24 Tháng mười 2019
 5. 0979858718
  0979858718
  *CẦM BÚA*
  24 Tháng mười 2019
 6. nguyenvandung7579@gmail.com
  nguyenvandung7579@gmail.com
  *1,2,3* *ĐẬP*
  24 Tháng mười 2019
 7. 0979858718
  0979858718
  đập tan lun đi
  24 Tháng mười 2019
 8. 0979858718
  0979858718
  ưqdehr4u5myck32biejrmxz
  24 Tháng mười 2019
 9. 0979858718
  0979858718
  kn2uzjwxq
  f
  24 Tháng mười 2019
 10. 0979858718
  0979858718
  igyx73cyunbxnm
  24 Tháng mười 2019
 11. nguyenvandung7579@gmail.com
  24 Tháng mười 2019
 12. 0979858718
  0979858718
  a là ai nhỉ
  24 Tháng mười 2019
 13. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  thôi đừng phá
  24 Tháng mười 2019
 14. 0979858718
  0979858718
  e đang đi hỏi thăm thui
  24 Tháng mười 2019
 15. nguyenvandung7579@gmail.com
  nguyenvandung7579@gmail.com
  đâu em hỏi để làm quen mà có phá đâu.mà sao cj bênh anh ấy vậy
  24 Tháng mười 2019
 16. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  cj có bênh đâu
  24 Tháng mười 2019
 17. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  chỉ sợ lại thêm 1 nạn nhân như chị
  24 Tháng mười 2019
 18. nguyenvandung7579@gmail.com
  nguyenvandung7579@gmail.com
  em đi hỏi để làm quen
  24 Tháng mười 2019
 19. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  ukm ok ok
  24 Tháng mười 2019
 20. nguyenvandung7579@gmail.com
  nguyenvandung7579@gmail.com
  ko bt a ấy đi đâu rồi
  24 Tháng mười 2019
 21. 0979858718
  0979858718
  a j đó ơi
  24 Tháng mười 2019
 22. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  chết bởi thông báo rồi
  24 Tháng mười 2019
 23. nguyenvandung7579@gmail.com
  nguyenvandung7579@gmail.com
  chắc vậy chị à
  24 Tháng mười 2019
 24. Khải KIllar
  Khải KIllar
  hahahahahaha
  26 Tháng mười 2019
 25. Khải KIllar
  26 Tháng mười 2019
 26. Khải KIllar
  26 Tháng mười 2019
 27. Khải KIllar
  26 Tháng mười 2019
 28. Khải KIllar
  26 Tháng mười 2019
 29. Khải KIllar
  26 Tháng mười 2019
 30. Khải KIllar
  26 Tháng mười 2019
 31. Khải KIllar
  26 Tháng mười 2019
 32. Khải KIllar
  26 Tháng mười 2019
 33. Khải KIllar
  26 Tháng mười 2019
 34. Khải KIllar
  26 Tháng mười 2019
 35. Khải KIllar
  26 Tháng mười 2019
 36. Khải KIllar
  26 Tháng mười 2019
 37. Khải KIllar
  26 Tháng mười 2019
 38. Khải KIllar
  26 Tháng mười 2019
 39. Khải KIllar
  26 Tháng mười 2019
 40. 0979858718
  0979858718
  j đây
  26 Tháng mười 2019
-->