Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kun なさきあみくん

 1. View previous comments
 2. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  chết mị
  24 Tháng mười 2019
 3. Thảo Nguyễn ^ ^
  Thảo Nguyễn ^ ^
  umk
  có lí
  24 Tháng mười 2019
 4. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  mị phải đi khỏi đây thui
  24 Tháng mười 2019
 5. nguyenvandung7579@gmail.com
  nguyenvandung7579@gmail.com
  cj khánh ly đó
  24 Tháng mười 2019
 6. Kun なさきあみくん
  Kun なさきあみくん
  Đọc ở trên xem cj Ly là ai?
  24 Tháng mười 2019
 7. Thảo Nguyễn ^ ^
  Thảo Nguyễn ^ ^
  chơi j vui vậy cho e tham gia vs
  24 Tháng mười 2019
 8. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  24 Tháng mười 2019
 9. Kun なさきあみくん
  Kun なさきあみくん
  Vỡ thông báo nhà mị các mày ơi tha cho mị đi! T^T
  24 Tháng mười 2019
 10. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  có ai cho chị bt A Phủ là ai k
  24 Tháng mười 2019
 11. Kun なさきあみくん
  Kun なさきあみくん
  Là ai hả cj?
  24 Tháng mười 2019
 12. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  em hông bt:p
  24 Tháng mười 2019
 13. Kun なさきあみくん
  Kun なさきあみくん
  Là nick ở HMF à cj?
  24 Tháng mười 2019
 14. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  chị còn chưa tìm ra
  24 Tháng mười 2019
 15. Kun なさきあみくん
  Kun なさきあみくん
  Để lm j à cj?
  24 Tháng mười 2019
 16. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  3 phút yên bình
  24 Tháng mười 2019
 17. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  để cứu chị thóat khỏi mấy đứa
  24 Tháng mười 2019
 18. Kun なさきあみくん
  24 Tháng mười 2019
 19. Thảo Nguyễn ^ ^
  24 Tháng mười 2019
 20. nguyenvandung7579@gmail.com
  nguyenvandung7579@gmail.com
  thì chị tắt máy đi ngủ là đc
  24 Tháng mười 2019
 21. Kun なさきあみくん
  Kun なさきあみくん
  Em cũng muốn thoát lắm á! mấy người ở đây phá thông báo nhà em vs cả wall nhà em nữa
  24 Tháng mười 2019
 22. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  chị còn học e ak
  24 Tháng mười 2019
 23. Kun なさきあみくん
  Kun なさきあみくん
  Cho tao xin 2 chữ bình yên đi!
  24 Tháng mười 2019
 24. Thảo Nguyễn ^ ^
  24 Tháng mười 2019
 25. nguyenvandung7579@gmail.com
  nguyenvandung7579@gmail.com
  vk có cho ck đi ngủ ko
  24 Tháng mười 2019
 26. Thảo Nguyễn ^ ^
  24 Tháng mười 2019
 27. nguyenvandung7579@gmail.com
  24 Tháng mười 2019
 28. Kun なさきあみくん
  Kun なさきあみくん
  T^T cHO TAU XIN ĐI TUI BAY PHÁ THÔNG BÁO NHÀ TAU ĐỦ CHƯA?
  24 Tháng mười 2019
 29. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  chj hôn ai bao h
  24 Tháng mười 2019
 30. Kun なさきあみくん
  24 Tháng mười 2019
 31. Thảo Nguyễn ^ ^
  24 Tháng mười 2019
 32. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  yeah, hai đứa chia hai, đỡ hợp sức chống lại mình>\\\<
  24 Tháng mười 2019
 33. nguyenvandung7579@gmail.com
  24 Tháng mười 2019
 34. Kun なさきあみくん
  Kun なさきあみくん
  Có ai giải thích cho mị đi!
  24 Tháng mười 2019
 35. nguyenvandung7579@gmail.com
  nguyenvandung7579@gmail.com
  em đi gọi trân
  24 Tháng mười 2019
 36. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  chắc chị chết quá
  24 Tháng mười 2019
 37. nguyenvandung7579@gmail.com
  nguyenvandung7579@gmail.com
  tự đọc tự hiểu
  24 Tháng mười 2019
 38. Thảo Nguyễn ^ ^
  Thảo Nguyễn ^ ^
  ko chết đc đâu ạ
  24 Tháng mười 2019
 39. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  2 đứa nó đòi ly hôn
  24 Tháng mười 2019
 40. nguyenvandung7579@gmail.com
  nguyenvandung7579@gmail.com
  em đi dóng quan tài đây
  24 Tháng mười 2019
 41. Kun なさきあみくん
  Kun なさきあみくん
  Â hỉu j lun
  24 Tháng mười 2019
 42. Thảo Nguyễn ^ ^
  24 Tháng mười 2019
 43. nguyenvandung7579@gmail.com
  24 Tháng mười 2019
 44. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  mệt quá
  24 Tháng mười 2019
 45. nguyenvandung7579@gmail.com
  24 Tháng mười 2019
 46. Thảo Nguyễn ^ ^
  24 Tháng mười 2019
 47. Kun なさきあみくん
  Kun なさきあみくん
  Tha cho mị điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  24 Tháng mười 2019
 48. nguyenvandung7579@gmail.com
  24 Tháng mười 2019
 49. Thảo Nguyễn ^ ^
  24 Tháng mười 2019
 50. nguyenvandung7579@gmail.com
  nguyenvandung7579@gmail.com
  CHÚC VK NGỦ NGO
  24 Tháng mười 2019
 51. Thảo Nguyễn ^ ^
  24 Tháng mười 2019