Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Võ Thu Uyên

 1. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  đi giải bài 1 lúc thôi... mà thông báo nhảy nhiều quá.... chợt nhận ra trong số đó có nhiều cái là thông báo từ Cương và @Thiên Thuận
  24 Tháng mười 2019
 2. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Có bao nhiêu thông báo đâu @@
  24 Tháng mười 2019
 3. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  hic.... hai người....
  24 Tháng mười 2019
 4. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  giải bài xong tính đi báo cáo vi phạm với nhắc nhở á... mà cái nào hai người cũng làm hết rồi##
  24 Tháng mười 2019
 5. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Thông báo gì ker? :v
  25 Tháng mười 2019
-->