Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Cô Bé Mặt Trăng

 1. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  poor you :(
  24 Tháng mười 2019
 2. Roshan
  Roshan
  I see :3 Cover photo :>> My oppa! :>>
  24 Tháng mười 2019
 3. Cô Bé Mặt Trăng
  24 Tháng mười 2019
 4. Bắpie Kute
  Bắpie Kute
  Chúc bạn mau khỏe nhé! :(
  24 Tháng mười 2019
 5. Cô Bé Mặt Trăng
  Cô Bé Mặt Trăng
  thank you ^^
  24 Tháng mười 2019
-->