Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi ~ Su Nấm ~

 1. Kun なさきあみくん
  Kun なさきあみくん
  Thank bạn mà sao đỏ mạt vậy?
  24 Tháng mười 2019
 2. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  mình cũng hông bt nữa à>\\\<
  24 Tháng mười 2019
 3. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  vì mình thường chúc con gái thì hay thế ý mà>\\\<
  24 Tháng mười 2019
 4. Kun なさきあみくん
  Kun なさきあみくん
  Buồn cười nhỉ?
  24 Tháng mười 2019
 5. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  *cười*:p>\\\<
  24 Tháng mười 2019
 6. Kun なさきあみくん
  Kun なさきあみくん
  Bộ vui lắm à?
  24 Tháng mười 2019
 7. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  vui chứ sao hông vui>\\\<
  24 Tháng mười 2019
 8. Kun なさきあみくん
  Kun なさきあみくん
  Có ông cười thui à!
  24 Tháng mười 2019
 9. ~ Su Nấm ~
  ~ Su Nấm ~
  hông, còn bà mà:p
  24 Tháng mười 2019
 10. Kun なさきあみくん
  Kun なさきあみくん
  Tui có cười đâu
  24 Tháng mười 2019