Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi phamkimcu0ng

 1. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Vovinam à? :v
  23 Tháng mười 2019
 2. Cô Bé Mặt Trăng
  23 Tháng mười 2019
 3. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  T học taekwondo cơ :3
  23 Tháng mười 2019
 4. Cô Bé Mặt Trăng
  Cô Bé Mặt Trăng
  t muốn chuyển sang taekwondo từ hè
  nhưng vovinam ở t sắp thi rồi nên học tiếp hehe =))
  23 Tháng mười 2019
 5. Cô Bé Mặt Trăng
  Cô Bé Mặt Trăng
  m học được mấy năm rồiiii
  23 Tháng mười 2019
 6. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Mới mấy tháng đã nghỉ =.= đai xanh thôiiii
  23 Tháng mười 2019
 7. Cô Bé Mặt Trăng
  Cô Bé Mặt Trăng
  sao không học tiếp ??
  23 Tháng mười 2019
 8. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  lúc đó bận ôn nhiều thứ quá :<
  23 Tháng mười 2019
 9. Cô Bé Mặt Trăng
  Cô Bé Mặt Trăng
  t quyết tâm nghỉ võ từ tháng 6
  mà chẳng biết sao đi học lại :p
  23 Tháng mười 2019
 10. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Xin đi lại :p Kẻo mất dẻo đó =.=
  23 Tháng mười 2019
 11. Cô Bé Mặt Trăng
  23 Tháng mười 2019
 12. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Khi tập quay lại đi, t xem =))
  24 Tháng mười 2019
 13. Cô Bé Mặt Trăng
  Cô Bé Mặt Trăng
  không đc mang đt vào CLB m ơi
  24 Tháng mười 2019
 14. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Kì vậy =.= so saddd a ~
  25 Tháng mười 2019
 15. Cô Bé Mặt Trăng
  26 Tháng mười 2019
 16. phamkimcu0ng
  27 Tháng mười 2019
-->