Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Linh_2006

 1. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  avt nhóm á :"D
  23 Tháng mười 2019
 2. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Hổng hiểu
  24 Tháng mười 2019
 3. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  avt nhiều ng` á :">
  24 Tháng mười 2019
 4. Nguyễn Linh_2006
  24 Tháng mười 2019
 5. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  : D
  thêm chữ "anh" nha
  24 Tháng mười 2019
 6. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Dạ dạ vâng thưa anh
  24 Tháng mười 2019
 7. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  ngoan lém : ))
  24 Tháng mười 2019
 8. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  =.= Mấy nữa không ngoan nữa
  24 Tháng mười 2019
-->