Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Linh_2006

 1. Phạm Đình Tài
  Phạm Đình Tài
  Lô con iu :^
  23 Tháng mười 2019
 2. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Con chào ba :D
  25 Tháng mười 2019
 3. Phạm Đình Tài
  Phạm Đình Tài
  Chào hoài mỏi miệng quá con gái :^
  25 Tháng mười 2019
 4. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Ba có con rể rồi đó *cười* :F
  26 Tháng mười 2019
 5. Nguyễn Linh_2006
  26 Tháng mười 2019
 6. Phạm Đình Tài
  Phạm Đình Tài
  Hửm *liếc ngang liếc dọc* thk nào thế con gái? :^
  26 Tháng mười 2019
 7. Nguyễn Linh_2006
  26 Tháng mười 2019
-->