Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Thành Long vplt

 1. Đỗ Hằng
  Đỗ Hằng
  Chưa nhận thưởng à em?
  22 Tháng mười 2019
 2. Nguyễn Thành Long vplt
  Nguyễn Thành Long vplt
  Em chưa, chị bảo chờ chị về,chị nhắc anh Lanh nên em không dám phiền!
  22 Tháng mười 2019
 3. Đỗ Hằng
  Đỗ Hằng
  Chị nhắc rồi mà anh Lanh chưa cộng
  Chịu khó chờ nhé em
  22 Tháng mười 2019
 4. Nguyễn Thành Long vplt
  22 Tháng mười 2019
-->