Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Quân (Chắc Chắn Thế)

 1. Quân (Chắc Chắn Thế)
  20 Tháng mười 2019
 2. Phạm Đình Tài
  Phạm Đình Tài
  Chị bà nội mài -_
  20 Tháng mười 2019
 3. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  t sang đây để nhắc m nhớ
  m chưa chúc jehi :<
  20 Tháng mười 2019
 4. Phạm Đình Tài
  20 Tháng mười 2019
 5. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  *nhột*
  nghi vấn có đứa nói xấu :<
  20 Tháng mười 2019
 6. Phạm Đình Tài
  20 Tháng mười 2019
 7. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  *nhột* vờ :<
  20 Tháng mười 2019
 8. Phạm Đình Tài
  Phạm Đình Tài
  Là seo? K hiểu m nói j mà nhột vờ thế .-.
  20 Tháng mười 2019
 9. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  m nói xấu t đúng ko :<
  20 Tháng mười 2019
 10. Phạm Đình Tài
  Phạm Đình Tài
  Ngộ ha ') không có
  20 Tháng mười 2019
 11. Quân (Chắc Chắn Thế)
  20 Tháng mười 2019
 12. Phạm Đình Tài
  Phạm Đình Tài
  20 Tháng mười 2019
 13. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  t có bằng chứng đó :<
  20 Tháng mười 2019
 14. Phạm Đình Tài
  Phạm Đình Tài
  Hửm?? Moi ra
  20 Tháng mười 2019
 15. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  hmm :<
  đăng ảnh kiểu j m?
  20 Tháng mười 2019
 16. Phạm Đình Tài
  Phạm Đình Tài
  Hội thoại nha
  20 Tháng mười 2019
 17. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  mà thôi, chẳng cần chụp đâu
  20 Tháng mười 2019
 18. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  dù gì thì nó cx trong mess của m :D
  20 Tháng mười 2019
 19. Phạm Đình Tài
  Phạm Đình Tài
  @@ không có thiệt mà
  20 Tháng mười 2019
 20. jehinguyen
  jehinguyen
  *lag*
  20 Tháng mười 2019
-->