Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi 0342979789

 1. Tohru - san
  Tohru - san
  Ơi em?
  20 Tháng mười 2019
 2. 0342979789
  20 Tháng mười 2019
 3. Tohru - san
  Tohru - san
  Sao bye?????
  20 Tháng mười 2019
 4. 0342979789
  0342979789
  nii oi ht
  21 Tháng mười 2019
 5. 0342979789
  21 Tháng mười 2019
-->