Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tungtom

 1. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  m thi 2 môn à?
  19 Tháng mười 2019
 2. Tungtom
  Tungtom
  đâu copy lời nói
  19 Tháng mười 2019
 3. Quân (Chắc Chắn Thế)
  19 Tháng mười 2019
 4. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  *vả hết 2 đứa*
  19 Tháng mười 2019
 5. Tungtom
  19 Tháng mười 2019
 6. Nguyễn T.T Vy
  19 Tháng mười 2019
-->