Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hồ Nhi

 1. daukhai
  daukhai
  đề j vậy nhi? Quỳnh Lưu thi sơ tuyển đội tuyển tỉnh rồi đó
  19 Tháng mười 2019
 2. daukhai
  daukhai
  Nghi Lộc mới thi huyện thôi
  19 Tháng mười 2019
 3. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Đề Huyền mới đăng đó là đề sơ tuyển năm nay đó
  19 Tháng mười 2019
 4. daukhai
  daukhai
  uk, huyền biết mà, con bé hàng xóm huyền nó đăng đấy
  19 Tháng mười 2019
 5. daukhai
  daukhai
  đề sơ tuyển như vậy thì cũng ko khó lắm nhỉ. Nhi đã làm đề đó chưa?
  19 Tháng mười 2019
 6. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Rồi nha
  Nhớ đi thi mà
  20 Tháng mười 2019
 7. daukhai
  daukhai
  Nhi thấy đề đó thế nào?
  20 Tháng mười 2019
 8. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Không khó lắm
  Chỉ có bài vẽ hình với bài 7th làm hơi lây
  20 Tháng mười 2019
 9. daukhai
  daukhai
  làm gì có bài 7, chỉ có 5 câu thôi mà
  20 Tháng mười 2019
 10. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Cái bài P2O5 + bazo kiềm đó
  7 trường hợp
  20 Tháng mười 2019
 11. daukhai
  daukhai
  à à, lúc chiều H mới học dang P2O5 + bazo kiềm
  20 Tháng mười 2019
 12. daukhai
  daukhai
  Chỗ Nhi thi huyện chưa? Nhi thi môn j vậy?
  20 Tháng mười 2019
 13. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  May t học trước chứ không đi thi có mà gặm bút
  20 Tháng mười 2019
 14. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Huyện đến tháng 12
  Nhi thi Toán với Hóa
  20 Tháng mười 2019
 15. daukhai
  daukhai
  chỗ Huyền chỉ đc thi 1 môn. diễn châu cũng tháng 12 thi (ngày 11, 12)
  21 Tháng mười 2019
 16. daukhai
  daukhai
  Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh mới thi cuối tuần trước. Nhi đã làm đề đó chưa?
  21 Tháng mười 2019
 17. Hồ Nhi
  Hồ Nhi
  Chưa cho Nhi xin nha
  21 Tháng mười 2019
 18. daukhai
  daukhai
  ảnh hơi mờ nên đọc cố khóc tí nha :D
  21 Tháng mười 2019
-->