Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi 0979858718

 1. trà nguyễn hữu nghĩa
  19 Tháng mười 2019
 2. 0979858718
  0979858718
  đoán xem
  19 Tháng mười 2019
 3. trà nguyễn hữu nghĩa
  19 Tháng mười 2019
 4. 0979858718
  0979858718
  ko nhớ thì bye
  19 Tháng mười 2019
 5. 0979858718
  0979858718
  a nhớ chưa
  19 Tháng mười 2019
 6. trà nguyễn hữu nghĩa
  19 Tháng mười 2019
 7. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  nếu giờ anh gọi tới số này thì chắc nhớ đó
  19 Tháng mười 2019
 8. 0979858718
  0979858718
  gọi thử coi
  a vẫn trêu đc à
  19 Tháng mười 2019
 9. 0979858718
  0979858718
  a sao e ko đổi tên đc
  19 Tháng mười 2019
 10. trà nguyễn hữu nghĩa
  19 Tháng mười 2019
 11. 0979858718
  0979858718
  ko biết thì thôi
  19 Tháng mười 2019
 12. 0979858718
  0979858718
  CẤM GỌI
  19 Tháng mười 2019
 13. trà nguyễn hữu nghĩa
  19 Tháng mười 2019
 14. 0979858718
  0979858718
  nụ cười nham hiểm
  19 Tháng mười 2019
 15. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  anh Nghĩa lại trêu em nó rồi
  19 Tháng mười 2019
 16. 0979858718
  0979858718
  đúng rồi cj
  19 Tháng mười 2019
 17. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  haha.....anh có trêu mô =.=
  19 Tháng mười 2019
 18. 0979858718
  19 Tháng mười 2019
-->