Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trương Văn Trường Vũ

 1. Thiên Mã
  Thiên Mã
  Đã gặp lần nào đâu :(
  18 Tháng mười 2019
 2. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  ủa k phải hoàng ak? cái avatar...
  18 Tháng mười 2019
 3. Thiên Mã
  Thiên Mã
  Thì đúng là chưa gặp ngoài đời bao giờ mà, phải không? :D
  18 Tháng mười 2019
 4. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  chơi nhau ak m =-=
  18 Tháng mười 2019
 5. Thiên Mã
  Thiên Mã
  Hề hề :D
  18 Tháng mười 2019
 6. Thiên Mã
  Thiên Mã
  mà team lý chả còn tmod nào vậy?
  18 Tháng mười 2019
 7. Trương Văn Trường Vũ
  18 Tháng mười 2019
 8. Thiên Mã
  Thiên Mã
  Nhưng người giải bài thì vẫn nhiều phết :D
  18 Tháng mười 2019
 9. Trương Văn Trường Vũ
  18 Tháng mười 2019
 10. Thiên Mã
  Thiên Mã
  Haiz, lên 11 bận quá chả vào đc mấy
  18 Tháng mười 2019
 11. Trương Văn Trường Vũ
  18 Tháng mười 2019
 12. Thiên Mã
  Thiên Mã
  Có lẽ vậy :D
  18 Tháng mười 2019
 13. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  :D 1 mình cô đơn thật ý
  18 Tháng mười 2019
 14. Thiên Mã
  Thiên Mã
  haizz vậy đi tìm thêm tv đi, lúc t ms lên cũng có mình a nghĩa mà :D
  18 Tháng mười 2019
 15. Trương Văn Trường Vũ
  18 Tháng mười 2019
 16. Trương Văn Trường Vũ
  18 Tháng mười 2019
 17. Thiên Mã
  18 Tháng mười 2019
-->