Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

 1. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Anh lại hỏi thừa rồi
  17 Tháng mười 2019
 2. mangthibanhao@gmail.com
  17 Tháng mười 2019
 3. Hưng Dragon Ball
  Hưng Dragon Ball
  Tất nhiên rồi a
  17 Tháng mười 2019
 4. Mai Anh 2k5
  Mai Anh 2k5
  còn ạ :3
  17 Tháng mười 2019
 5. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  17 Tháng mười 2019
 6. Shirayuki_Zen
  Shirayuki_Zen
  có em
  18 Tháng mười 2019
 7. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Cảm ơn các em đã nhớ anh ^^
  24 Tháng mười 2019
 8. anlong6@gmail.com
  anlong6@gmail.com
  anh on kìa:D
  26 Tháng mười 2019
-->