Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

 1. Hưng Dragon Ball
  Hưng Dragon Ball
  A onl rùi
  17 Tháng mười 2019
 2. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Bé đang làm gì đó?
  17 Tháng mười 2019
 3. Hưng Dragon Ball
  Hưng Dragon Ball
  Lượn xung quanh diễn đàn thôi a!!
  17 Tháng mười 2019
 4. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  17 Tháng mười 2019
-->