Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Minh lầy :3

 1. Nguyễn T.T Vy
  16 Tháng mười 2019
 2. Minh lầy :3
  Minh lầy :3
  vào mail đi
  sao hú face không trả lời
  16 Tháng mười 2019
 3. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  có đứa ko cho t lên fb TT^TT
  16 Tháng mười 2019
 4. Minh lầy :3
  Minh lầy :3
  ai tao giết
  16 Tháng mười 2019
 5. Minh lầy :3
  Minh lầy :3
  vào mail đi thằng thiên chờ
  16 Tháng mười 2019
 6. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  t mà vào mail là hén giết t luôn á, mai thi nên hén bắt t off để hc bài TT^TT
  16 Tháng mười 2019
 7. Minh lầy :3
  Minh lầy :3
  ba mi hả
  16 Tháng mười 2019
 8. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  thèn Thiên
  16 Tháng mười 2019
 9. Minh lầy :3
  Minh lầy :3
  nó hủy lệnh rồi
  mà mai thi đt hả
  16 Tháng mười 2019
 10. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  ukm :"< sáng mới thi xong, mai thi nữa :"<
  16 Tháng mười 2019
 11. Minh lầy :3
  Minh lầy :3
  sáng thi gì
  16 Tháng mười 2019
 12. Minh lầy :3
  Minh lầy :3
  vào mail đi
  16 Tháng mười 2019
 13. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  Thương có onl hk, có thì t zô :">
  16 Tháng mười 2019
-->