Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi anlong6@gmail.com

 1. nguyenduongtuan@gmail.com
  12 Tháng mười 2019
 2. anlong6@gmail.com
  12 Tháng mười 2019
 3. nguyenduongtuan@gmail.com
  nguyenduongtuan@gmail.com
  onl đêm muộn
  12 Tháng mười 2019
 4. anlong6@gmail.com
  13 Tháng mười 2019
 5. nguyenduongtuan@gmail.com
  nguyenduongtuan@gmail.com
  Ông onl rùi hả?
  13 Tháng mười 2019
 6. anlong6@gmail.com
  13 Tháng mười 2019
 7. nguyenduongtuan@gmail.com
  nguyenduongtuan@gmail.com
  Đag làm gì vậy
  13 Tháng mười 2019
 8. anlong6@gmail.com
  anlong6@gmail.com
  Ờ nửa học nửa chơi:D
  13 Tháng mười 2019
 9. nguyenduongtuan@gmail.com
  nguyenduongtuan@gmail.com
  Ông có chơi bang bang ko?
  13 Tháng mười 2019
 10. anlong6@gmail.com
  13 Tháng mười 2019
 11. nguyenduongtuan@gmail.com
  nguyenduongtuan@gmail.com
  Ông có chơi ko?
  13 Tháng mười 2019
 12. anlong6@gmail.com
  anlong6@gmail.com
  bang bang là tên gọi chung nó thuộc mobile lengen Đúng không
  13 Tháng mười 2019
 13. nguyenduongtuan@gmail.com
  nguyenduongtuan@gmail.com
  Ông vào kul đăng kí chơi vs tui
  13 Tháng mười 2019
 14. nguyenduongtuan@gmail.com
  nguyenduongtuan@gmail.com
  Bang bang 2 nghe
  13 Tháng mười 2019
 15. nguyenduongtuan@gmail.com
  nguyenduongtuan@gmail.com
  Giống liên quân mà
  13 Tháng mười 2019
 16. anlong6@gmail.com
  anlong6@gmail.com
  Thoi khổi
  13 Tháng mười 2019
 17. anlong6@gmail.com
  anlong6@gmail.com
  Chán hơn nhiều tôi play rồi
  13 Tháng mười 2019
 18. nguyenduongtuan@gmail.com
  13 Tháng mười 2019
 19. anlong6@gmail.com
  anlong6@gmail.com
  Don't like play it
  13 Tháng mười 2019
 20. nguyenduongtuan@gmail.com
  nguyenduongtuan@gmail.com
  Nhưng lần này chơi vs tui khác ẳn nha
  13 Tháng mười 2019
 21. anlong6@gmail.com
  anlong6@gmail.com
  Thôi khỏi
  13 Tháng mười 2019
-->