Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi anlong6@gmail.com

 1. nguyenduongtuan@gmail.com
  12 Tháng mười 2019
 2. anlong6@gmail.com
  12 Tháng mười 2019
 3. nguyenduongtuan@gmail.com
  12 Tháng mười 2019
 4. anlong6@gmail.com
  12 Tháng mười 2019
 5. nguyenduongtuan@gmail.com
  nguyenduongtuan@gmail.com
  Mà ông làm gì mà thức muộn zậy
  12 Tháng mười 2019
 6. anlong6@gmail.com
  anlong6@gmail.com
  Lên điểm
  12 Tháng mười 2019
 7. anlong6@gmail.com
  anlong6@gmail.com
  Trong 1 chương trình
  12 Tháng mười 2019
 8. nguyenduongtuan@gmail.com
  12 Tháng mười 2019
 9. anlong6@gmail.com
  anlong6@gmail.com
  Nói ra thì sợ quảng cáo rồi ban
  12 Tháng mười 2019
 10. nguyenduongtuan@gmail.com
  nguyenduongtuan@gmail.com
  Bỏ quảng cáo đi là hay
  12 Tháng mười 2019
 11. anlong6@gmail.com
  anlong6@gmail.com
  Không phải mà là nói ra thì có 1 số người sẽ cho nó là mình quảng cáo cái chường trình đó
  12 Tháng mười 2019
 12. nguyenduongtuan@gmail.com
  nguyenduongtuan@gmail.com
  Ko sao ko dài dòng là được
  12 Tháng mười 2019
-->