Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Phạm Đình Tài

 1. Phạm Đình Tài
  Phạm Đình Tài
  T tức á :/
  12 Tháng mười 2019
 2. Phạm Đình Tài
  Phạm Đình Tài
  Thôi về
  12 Tháng mười 2019
 3. Phạm Đình Tài
  Phạm Đình Tài
  Sau cắt
  12 Tháng mười 2019
 4. jehinguyen
  jehinguyen
  *chìa tay ra*
  12 Tháng mười 2019
 5. Phạm Đình Tài
  Phạm Đình Tài
  *cho kẹo*
  12 Tháng mười 2019
 6. jehinguyen
  jehinguyen
  *ăn kẹo*
  *chìa tay ra*
  12 Tháng mười 2019
 7. Phạm Đình Tài
  Phạm Đình Tài
  -_ gì nữa
  12 Tháng mười 2019
 8. jehinguyen
  jehinguyen
  *ảnh mày*
  12 Tháng mười 2019
 9. Phạm Đình Tài
  Phạm Đình Tài
  E o eo đờ eo đeo sắc deo
  13 Tháng mười 2019
 10. jehinguyen
  jehinguyen
  *đi về*
  13 Tháng mười 2019
 11. Phạm Đình Tài
  Phạm Đình Tài
  *xua đủi*
  13 Tháng mười 2019
 12. jehinguyen
  jehinguyen
  *trợn mắt*
  13 Tháng mười 2019
 13. Phạm Đình Tài
  Phạm Đình Tài
  *lè lưỡi* lêu lêu
  13 Tháng mười 2019
 14. jehinguyen
  jehinguyen
  Già đầu rồi còn làm trò con nít '-'
  13 Tháng mười 2019
-->