Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Linh_2006

 1. Dio Chemistry
  Dio Chemistry
  Cám ơn em. Anh sửa r nhé
  12 Tháng mười 2019
 2. Nguyễn Linh_2006
  12 Tháng mười 2019
 3. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Anh ơi em có góp ý nho nhỏ
  12 Tháng mười 2019
 4. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Chỗ bài tự luyện tập sao không để ẩn đểmọi người tự suy nghĩ không copy bài nhau?
  12 Tháng mười 2019
 5. Nguyễn Linh_2006
  Nguyễn Linh_2006
  Em cảm ơn
  12 Tháng mười 2019
 6. Dio Chemistry
  Dio Chemistry
  Hơn thua nhau ở tính kỷ luật bản thân thôi em. Dù nếu có ẩn nhưng họ vẫn lên gg search thì em tính anh phải làm gì?
  12 Tháng mười 2019
-->