Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Phạm Đình Tài

 1. jehinguyen
  jehinguyen
  Giờ mới biết hỏ :3
  10 Tháng mười 2019
 2. Phạm Đình Tài
  10 Tháng mười 2019
 3. jehinguyen
  jehinguyen
  Yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
  10 Tháng mười 2019
 4. Phạm Đình Tài
  Phạm Đình Tài
  K hiểu j cả nhưng giai điệu mượt, lôi cuốn chớ nhạc Việt h như nhạc chợ -.
  10 Tháng mười 2019
 5. jehinguyen
  jehinguyen
  *nhẹ nhàng thấy đồng cảm*
  Thực ra vẫn nhiều bài thấm mượt lắm :< Nhạc Việt ấy, để t căn giờ gửi cho :v
  10 Tháng mười 2019
 6. Phạm Đình Tài
  10 Tháng mười 2019
 7. jehinguyen
  jehinguyen
  Aiu phải nghe nha 'v'
  10 Tháng mười 2019
 8. Phạm Đình Tài
  Phạm Đình Tài
  Eiu yên tâm đừng gửi bậy bạ a nghe tất
  10 Tháng mười 2019
 9. jehinguyen
  jehinguyen
  *vả* Này thì eiu
  10 Tháng mười 2019
 10. Phạm Đình Tài
  10 Tháng mười 2019
 11. Quân (Chắc Chắn Thế)
  11 Tháng mười 2019
 12. Phạm Đình Tài
  Phạm Đình Tài
  Chúng tớ tập kịch
  11 Tháng mười 2019
 13. Quân (Chắc Chắn Thế)
  11 Tháng mười 2019
 14. Phạm Đình Tài
  Phạm Đình Tài
  Thí chủ đg nghĩ gì?
  11 Tháng mười 2019
 15. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  thí chủ đang bị bại não ... nhưng nhìn thấy từ "Aiu, eiu" thì không cần nghĩ thí chủ cũng nghĩ ra được một số thứ......
  11 Tháng mười 2019
 16. jehinguyen
  jehinguyen
  T vả nó rồi mà Quân :v
  11 Tháng mười 2019
 17. Phạm Đình Tài
  Phạm Đình Tài
  Xàm xí :/
  11 Tháng mười 2019
 18. jehinguyen
  jehinguyen
  Xàm xí :/
  11 Tháng mười 2019
-->