Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Xuân Trà My

 1. 0934097212
  9 Tháng mười 2019
 2. Nguyễn Xuân Trà My
  Nguyễn Xuân Trà My
  Bạn giới thiệu trước đi!
  9 Tháng mười 2019
 3. 0934097212
  0934097212
  Mình tên là Thu Trang 2k5. And you
  9 Tháng mười 2019
 4. Nguyễn Xuân Trà My
  Nguyễn Xuân Trà My
  Xl nhe em là My, gọi là Kun 2k6
  9 Tháng mười 2019