Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kayaba Akihiko

 1. Phạm Đình Tài
  Phạm Đình Tài
  Ok Hô phò
  9 Tháng mười 2019
 2. Kayaba Akihiko
  9 Tháng mười 2019
 3. Phạm Đình Tài
  Phạm Đình Tài
  Nghe nói m mới có ng mới
  9 Tháng mười 2019
 4. Kayaba Akihiko
  Kayaba Akihiko
  người mới ???
  9 Tháng mười 2019
 5. Phạm Đình Tài
  9 Tháng mười 2019
 6. Kayaba Akihiko
  Kayaba Akihiko
  là sao -_- ?
  9 Tháng mười 2019
 7. Phạm Đình Tài
  Phạm Đình Tài
  A lịt :)))
  9 Tháng mười 2019
 8. Kayaba Akihiko
  Kayaba Akihiko
  haizzzzz, mày nghĩ sao cũng được ~~, lười giải thích
  9 Tháng mười 2019
 9. Phạm Đình Tài
  Phạm Đình Tài
  Nhỏ ở trên kể t cả r :D
  9 Tháng mười 2019
-->