Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Khải KIllar

 1. Nhiqhhqb412004
  Nhiqhhqb412004
  t tư vấn cho
  9 Tháng mười 2019
 2. Khải KIllar
  Khải KIllar
  hôm bữa t chơi ngu, nó giận bơ mẹ t :)
  9 Tháng mười 2019
 3. Khải KIllar
  Khải KIllar
  chơi ngu lấy tiếng, rồi cái bị bơ 0 hỏi bài dc =.=
  9 Tháng mười 2019
 4. Nhiqhhqb412004
  Nhiqhhqb412004
  hmmm, m nên xin lỗi ẻm, có gì nói nấy. t thấy con gái ngu lắm, nên nói thẳng tỉ lệ thành công cao hơn
  9 Tháng mười 2019
 5. Khải KIllar
  Khải KIllar
  xin xỏ, lấy độc trị độc = cách ơ lại, .. nhưng vẫn seen tn 0 rep, vô lớp thầy 0 nhìn mặt t
  9 Tháng mười 2019
 6. Nhiqhhqb412004
  Nhiqhhqb412004
  à, chắc nhỏ này thích bạo lực. m tìm nơi vắng vẻ, đẩy vô tường rồi thích làm gì thì làm, đảm bảo ẻm bớt giận ngay
  9 Tháng mười 2019
 7. Khải KIllar
  Khải KIllar
  đàng hoàng dùm
  9 Tháng mười 2019
 8. Nhiqhhqb412004
  Nhiqhhqb412004
  ơ ơ, bạn t hay làm v, t tốt bụng chỉ m thôi. 0 thích có thể vận dụng EQ m ra tự xử lí
  9 Tháng mười 2019
 9. Khải KIllar
  Khải KIllar
  có biết đâu mới hỏi
  9 Tháng mười 2019
 10. Nhiqhhqb412004
  Nhiqhhqb412004
  kệ cmn m, t lượn đây
  9 Tháng mười 2019
-->