Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi QBZ12

 1. Mộc Nhãn
  Mộc Nhãn
  Lớp t học sau mak...
  8 Tháng mười 2019
 2. QBZ12
  QBZ12
  v~~~~~
  8 Tháng mười 2019
 3. QBZ12
  QBZ12
  hc đến phần chi rùi
  8 Tháng mười 2019
 4. Mộc Nhãn
  Mộc Nhãn
  Mai mới đến Speaking
  8 Tháng mười 2019
 5. QBZ12
  QBZ12
  cô đức bựa trước dạy phần chi
  8 Tháng mười 2019
 6. Mộc Nhãn
  Mộc Nhãn
  Skills 1
  8 Tháng mười 2019
 7. QBZ12
  QBZ12
  giông lp t
  8 Tháng mười 2019
 8. QBZ12
  QBZ12
  lúc sáng thầy có cho luyện nói ko
  8 Tháng mười 2019
 9. Mộc Nhãn
  Mộc Nhãn
  Chưa....
  8 Tháng mười 2019
 10. QBZ12
  QBZ12
  v~~~~
  chết t rùi
  8 Tháng mười 2019
 11. QBZ12
  QBZ12
  thứ 5 đc giờ khá anh
  cô Y hiền v~~~~~
  12 Tháng mười 2019
-->