Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Quân (Chắc Chắn Thế)

 1. Dio Chemistry
  Dio Chemistry
  Đã được thành tmod rồi mà em nhưng do anh Lanh chưa cấp thôi :(
  7 Tháng mười 2019
 2. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  :)
  chưa có thông báo bổ nhiệm mà anh?
  7 Tháng mười 2019
 3. Dio Chemistry
  Dio Chemistry
  Anh đã gửi thông tin 2 bạn cho chị Ngọc rồi. Mà chị Ngọc cũng chưa đăng
  7 Tháng mười 2019
 4. Quân (Chắc Chắn Thế)
  7 Tháng mười 2019
 5. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Đợi tầm vài ngày nữa, anh Lanh đang bận việc gì ấy.
  7 Tháng mười 2019
 6. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  cả chị Ngọc nữa :)
  7 Tháng mười 2019
 7. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Chị Ngọc thì tui không biết, bảng nhắc việc anh Lanh đầy cả ra nhưng anh ấy bận nên chưa làm tới công việc lên màu cho T-Mod đâu
  7 Tháng mười 2019
-->