Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tú Trân

 1. Thiên Thuận
  6 Tháng mười 2019
 2. Tú Trân
  Tú Trân
  anh 2k3 đúng hông
  6 Tháng mười 2019
 3. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Ừ đúng rồi :v
  6 Tháng mười 2019
 4. Thảo Nguyễn ^ ^
  6 Tháng mười 2019
 5. Thảo Nguyễn ^ ^
  Thảo Nguyễn ^ ^
  a Thuận ơi
  6 Tháng mười 2019
 6. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Sao sao? :v
  6 Tháng mười 2019
 7. Thảo Nguyễn ^ ^
  Thảo Nguyễn ^ ^
  bọn e sang phá a đó
  6 Tháng mười 2019
 8. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Thế á :vv
  6 Tháng mười 2019
 9. Thảo Nguyễn ^ ^
  6 Tháng mười 2019
 10. Thảo Nguyễn ^ ^
  6 Tháng mười 2019
 11. Tú Trân
  Tú Trân
  6 Tháng mười 2019
 12. Thảo Nguyễn ^ ^
  Thảo Nguyễn ^ ^
  bảo phá mà đi đâu
  rủ thêm cj Uyên đi
  6 Tháng mười 2019
-->