Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi 0979858718

 1. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Hello em :D
  6 Tháng mười 2019
 2. 0979858718
  0979858718
  buồn quá
  6 Tháng mười 2019
 3. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Sao nào? :v
  6 Tháng mười 2019
 4. 0979858718
  0979858718
  anh với cj Uyên ko để avt đôi
  6 Tháng mười 2019
 5. Thiên Thuận
  6 Tháng mười 2019
 6. 0979858718
  0979858718
  có j sai sao a
  6 Tháng mười 2019
 7. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Là sao? :v
  6 Tháng mười 2019
 8. 0979858718
  0979858718
  a tự hiểu
  6 Tháng mười 2019
 9. Thiên Thuận
  6 Tháng mười 2019
 10. 0979858718
  0979858718
  ..........
  6 Tháng mười 2019
 11. 0979858718
  0979858718
  mà anh Thuận ưi
  6 Tháng mười 2019
 12. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Sao nè? :v
  6 Tháng mười 2019
 13. 0979858718
  0979858718
  a giải giúp em bài Địa hôm qua e hỏi cj Uyên đi
  6 Tháng mười 2019
 14. 0979858718
  0979858718
  đi mà
  em năn nỉ đấy
  6 Tháng mười 2019
 15. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Anh không có biết làm ><
  6 Tháng mười 2019
 16. 0979858718
  0979858718
  hộ e đi mà
  6 Tháng mười 2019
 17. 0979858718
  0979858718
  a Thuận ơi
  6 Tháng mười 2019
 18. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Sao sao?
  6 Tháng mười 2019
 19. 0979858718
  0979858718
  giải hộ e đi
  6 Tháng mười 2019
 20. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Anh không biết làm mà! =.='
  6 Tháng mười 2019
 21. 0979858718
  0979858718
  cố đi anh
  6 Tháng mười 2019
 22. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Cố kiểu gì? :<
  6 Tháng mười 2019
 23. 0979858718
  0979858718
  nhờ ai đó giúp
  6 Tháng mười 2019
 24. Thiên Thuận
  6 Tháng mười 2019
-->