Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi _Sherlock_Holmes_

 1. Nữ Thần Tự Do
  Nữ Thần Tự Do
  nhớ chứ
  12 Tháng mười 2019
 2. _Sherlock_Holmes_
  14 Tháng mười 2019
 3. Nữ Thần Tự Do
  18 Tháng mười 2019
 4. _Sherlock_Holmes_
  _Sherlock_Holmes_
  Chị Trang vẫn khỏe nhỉ ????
  18 Tháng mười 2019
 5. Nữ Thần Tự Do
  Nữ Thần Tự Do
  yep! chị vẫn luôn khỏe. em thì sao nào?
  24 Tháng mười 2019
 6. _Sherlock_Holmes_
  _Sherlock_Holmes_
  em vẫn thế
  24 Tháng mười 2019
 7. Nữ Thần Tự Do
  Nữ Thần Tự Do
  lâu ngày quá nhỉ?
  5 Tháng mười một 2019
 8. _Sherlock_Holmes_
  _Sherlock_Holmes_
  quá lâu :<
  6 Tháng mười một 2019
 9. Nữ Thần Tự Do
  Nữ Thần Tự Do
  quá lâu và chẳng bao h onl cùng nhau
  10 Tháng mười một 2019
 10. _Sherlock_Holmes_
  12 Tháng mười một 2019
 11. _Sherlock_Holmes_
  3 Tháng mười hai 2019
 12. Nữ Thần Tự Do
  8 Tháng mười hai 2019
-->