Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi phamkimcu0ng

 1. Kirigaya Kazuto.
  Kirigaya Kazuto.
  Tui đây :D
  3 Tháng mười 2019
 2. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Định báo với Tuấn cái này mà thôi, để vài hôm nữa Tuấn tự thấy và nhờ luôn :D
  3 Tháng mười 2019
 3. Kirigaya Kazuto.
  Kirigaya Kazuto.
  Nói luôn đi -_-
  3 Tháng mười 2019
 4. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Đáng sợ :v
  3 Tháng mười 2019
 5. Kirigaya Kazuto.
  Kirigaya Kazuto.
  Gì thía?
  3 Tháng mười 2019
 6. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  M đáng sợ lắm Tuấn :>
  3 Tháng mười 2019
 7. Kirigaya Kazuto.
  Kirigaya Kazuto.
  Nói đi chứ -_-
  3 Tháng mười 2019
 8. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  M tự tìm hiểu đi :>
  3 Tháng mười 2019
 9. Kirigaya Kazuto.
  Kirigaya Kazuto.
  Có gì thì nói đi. T dễ bực lắm :)
  3 Tháng mười 2019
 10. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  T biết m dễ cục súc mà :) À thì định nhờ m chỉ bảo vài thứ trên diễn đàn :v
  3 Tháng mười 2019
 11. Kirigaya Kazuto.
  Kirigaya Kazuto.
  Có gì thì nói mau để t còn đi "hành sự" :)
  3 Tháng mười 2019
 12. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  M đi trước đi, t không gấp
  3 Tháng mười 2019
 13. Kirigaya Kazuto.
  Kirigaya Kazuto.
  M k nói t k an tâm đi :)
  3 Tháng mười 2019
 14. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Sao không an tâm? Hỏi chuyện làm việc ql của m lúc trước thôi
  3 Tháng mười 2019
 15. Kirigaya Kazuto.
  Kirigaya Kazuto.
  Thế thì càng phải nói :)
  3 Tháng mười 2019
 16. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Ql lại rời 1 người rồi đấy
  3 Tháng mười 2019
 17. Kirigaya Kazuto.
  Kirigaya Kazuto.
  Rồi sao nữa?
  3 Tháng mười 2019
 18. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Thôi, t biết rồi, m làm gì thì làm đi, khỏi chỉ t
  3 Tháng mười 2019