Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Matsu Loiiko

 1. Tohru - san
  Tohru - san
  Lô em ^^
  3 Tháng mười 2019
 2. Matsu Loiiko
  Matsu Loiiko
  a đang làm j dợ
  3 Tháng mười 2019
 3. Tohru - san
  Tohru - san
  Ah đang làm việc á em
  3 Tháng mười 2019
 4. Matsu Loiiko
  Matsu Loiiko
  ù, việc j đấy *hóng hớt*
  3 Tháng mười 2019
 5. Tohru - san
  Tohru - san
  Việc Đoàn hoi em
  3 Tháng mười 2019
 6. Matsu Loiiko
  Matsu Loiiko
  ù.... ghê nha ghê nha
  3 Tháng mười 2019
 7. Tohru - san
  Tohru - san
  Ah làm từ đầu năm ùi mà
  3 Tháng mười 2019
 8. Matsu Loiiko
  Matsu Loiiko
  e có bít âu, a có nói cho e đâu mà e bít
  3 Tháng mười 2019
 9. Matsu Loiiko
  Matsu Loiiko
  mà e hỏi nek, lúc vô cấp 3 a vào khối nào dạ
  3 Tháng mười 2019
 10. Tohru - san
  Tohru - san
  Khối A á em
  3 Tháng mười 2019
 11. Matsu Loiiko
  Matsu Loiiko
  là j nhỉ
  3 Tháng mười 2019
 12. Tohru - san
  Tohru - san
  Anh, Toán, Hóa
  3 Tháng mười 2019
 13. Matsu Loiiko
  Matsu Loiiko
  à, ê thì định hướng vô khối C
  3 Tháng mười 2019
 14. Tohru - san
  Tohru - san
  Khối C á??
  Em tính vào xã hội à?
  3 Tháng mười 2019
 15. Matsu Loiiko
  Matsu Loiiko
  không, vì e giỏi mấy môn đó thui hà
  3 Tháng mười 2019
 16. Tohru - san
  Tohru - san
  Thì em vào khối xã hội đó
  3 Tháng mười 2019
 17. Matsu Loiiko
  Matsu Loiiko
  Lúc đầu định vào khối B nhưng thấy khó lại thôi
  3 Tháng mười 2019
 18. Tohru - san
  3 Tháng mười 2019
 19. Matsu Loiiko
  3 Tháng mười 2019
 20. Tohru - san
  Tohru - san
  Hong có gì
  3 Tháng mười 2019
-->