Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Awet kaito

 1. View previous comments
 2. Tohru - san
  Tohru - san
  Lén phén coi chừng =_=
  1 Tháng mười 2019
 3. Awet kaito
  Awet kaito
  cứ iên chí tao sẽ kể hết
  1 Tháng mười 2019
 4. Tohru - san
  Tohru - san
  Kể j?
  1 Tháng mười 2019
 5. Awet kaito
  Awet kaito
  à mày thích đi du học nước nào vậy
  1 Tháng mười 2019
 6. Tohru - san
  Tohru - san
  Haizzzzzzz, bao nhiêu của tao là Nhi kể hết cho mày à?
  1 Tháng mười 2019
 7. Awet kaito
  Awet kaito
  nố nồ ở dưới tao thấy ny mày chúc mày nên hỏi thử
  1 Tháng mười 2019
 8. Awet kaito
  Awet kaito
  tao lục toàn bộ was m rồi
  1 Tháng mười 2019
 9. Tohru - san
  Tohru - san
  Làm gì có
  1 Tháng mười 2019
 10. Awet nina
  Awet nina
  hi bé ni chan đã trở lại rùi nè mặc dù chỉ có 6p
  1 Tháng mười 2019
 11. Tohru - san
  Tohru - san
  Bỏ Nii nãy giờ còn nói mặc dù chỉ có 6p
  1 Tháng mười 2019
 12. Awet kaito
  Awet kaito
  umk ngoan ngồi iên coi đi
  1 Tháng mười 2019
 13. Awet nina
  Awet nina
  huhu ni bye
  1 Tháng mười 2019
 14. Awet nina
  Awet nina
  đồ ÁC ÔN
  1 Tháng mười 2019
 15. Awet nina
  Awet nina
  chúc anh Duy ngủ ngon
  1 Tháng mười 2019
 16. Awet kaito
  1 Tháng mười 2019
 17. Tohru - san
  Tohru - san
  Bye em
  G9
  1 Tháng mười 2019
 18. Awet kaito
  Awet kaito
  nghịch dại bị nó bới cho ngu chưa :D
  1 Tháng mười 2019
 19. Tohru - san
  Tohru - san
  Ai nghịch dại??
  Ai bới???
  1 Tháng mười 2019
 20. Awet kaito
  1 Tháng mười 2019
 21. Awet kaito
  Awet kaito
  nó bảo m là ác ôn đó = =
  1 Tháng mười 2019
 22. Tohru - san
  Tohru - san
  Tưởng bảo m
  1 Tháng mười 2019
 23. Awet nina
  Awet nina
  em bảo anh đó nii à
  1 Tháng mười 2019
 24. Awet kaito
  Awet kaito
  nhìn thấy rồi đó
  1 Tháng mười 2019
 25. Tohru - san
  Tohru - san
  Nii có làm gì đâu??
  1 Tháng mười 2019
 26. Awet kaito
  Awet kaito
  nó đi rồi còn hỏi
  1 Tháng mười 2019
 27. Tohru - san
  Tohru - san
  Mai hỏi lại
  1 Tháng mười 2019
 28. Awet kaito
  Awet kaito
  1 Tháng mười 2019
 29. Awet kaito
  Awet kaito
  tao cá mai m ko hỏi được :D
  1 Tháng mười 2019
 30. Awet kaito
  Awet kaito
  47 cái tb cho linh
  1 Tháng mười 2019
 31. Tohru - san
  Tohru - san
  Ko hỏi đc thì thôi
  Mốt, mốt ko đc thì ngày sau, sau ko đc thì sau nữa, cứ thế
  1 Tháng mười 2019
 32. Awet kaito
  Awet kaito
  ồ kiên chì gê thế nó ko on 2 tháng m đợi được ko
  1 Tháng mười 2019
 33. Matsu Loiiko
  Matsu Loiiko
  Nát tb dồi
  1 Tháng mười 2019
 34. Awet kaito
  Awet kaito
  anh hiểu mà
  1 Tháng mười 2019
 35. Matsu Loiiko
  Matsu Loiiko
  Óe óe
  1 Tháng mười 2019
 36. Awet kaito
  Awet kaito
  đừng khóc oan cho kẹo
  1 Tháng mười 2019
 37. Matsu Loiiko
  Matsu Loiiko
  E thk bánh:)
  1 Tháng mười 2019
 38. Awet kaito
  Awet kaito
  cho rồi đó
  1 Tháng mười 2019
 39. Tohru - san
  Tohru - san
  Haha ^^
  1 Tháng mười 2019
 40. Matsu Loiiko
  Matsu Loiiko
  Đâu te
  1 Tháng mười 2019
 41. Matsu Loiiko
  Matsu Loiiko
  A cừi j vậy ni:)?
  1 Tháng mười 2019
 42. Tohru - san
  Tohru - san
  Âu có gì âu ^^
  1 Tháng mười 2019
 43. Matsu Loiiko
  1 Tháng mười 2019
 44. Matsu Loiiko
  1 Tháng mười 2019
 45. Tohru - san
  Tohru - san
  Hoi hong gì âu
  Nii ik làm ây
  1 Tháng mười 2019
 46. Awet kaito
  Awet kaito
  đứng lại con em tui gọi đó
  1 Tháng mười 2019
 47. Awet nina
  Awet nina
  chuẩn nhưng 23 cái tb liền đó
  1 Tháng mười 2019
 48. Awet kaito
  Awet kaito
  đấy vừa chọc tui xong mà
  1 Tháng mười 2019
 49. Tohru - san
  Tohru - san
  ?????
  1 Tháng mười 2019
 50. Matsu Loiiko
  Matsu Loiiko
  :) lag???
  1 Tháng mười 2019
 51. Awet nina
  Awet nina
  mà thui bye
  1 Tháng mười 2019
-->