Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Phạm Đình Tài

 1. Phạm Đình Tài
  29 Tháng chín 2019
 2. Phạm Đình Tài
  Phạm Đình Tài
  Mắc mợt
  29 Tháng chín 2019
 3. jehinguyen
  jehinguyen
  Ừa t cũng ghét chờ đợi
  Mắc mợt '-'
  29 Tháng chín 2019
 4. Phạm Đình Tài
  29 Tháng chín 2019
 5. jehinguyen
  jehinguyen
  :< ví dụ như chờ m trả nợ chẳng hạn
  29 Tháng chín 2019
-->