Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

 1. Quân (Chắc Chắn Thế)
  29 Tháng chín 2019
 2. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  thì vậy chứ sao , box Toán nha anh :D
  29 Tháng chín 2019
 3. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Để mị nói cho mà nghe, hết năm nay mị vẫn chả giỏi toán
  29 Tháng chín 2019
 4. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  hehe ,giỏi Sinh mà hông giỏi Toán
  29 Tháng chín 2019
 5. Quân (Chắc Chắn Thế)
  Quân (Chắc Chắn Thế)
  chắc chắn là Văn ^^
  29 Tháng chín 2019
 6. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  không có thể là Thể dục đó ,nhưng mà diễn đàn hông có box Thể Dục
  29 Tháng chín 2019
 7. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Thể dục anh xém rớt HSG vì nó =.=
  Văn thì sương sương cao nhất lớp chứ cũng không giỏi
  giỏi sinh chưa chắc giỏi toán nha
  29 Tháng chín 2019
-->