Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Khánh Hồ Bá

 1. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  sắp sang số thứ 4 r em ơi
  29 Tháng chín 2019
 2. Khánh Hồ Bá
  Khánh Hồ Bá
  thế không có bài đăng về kq số 3 ạ ?
  29 Tháng chín 2019
 3. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  Tối nay Hằng đăng bé ui
  29 Tháng chín 2019
 4. Khánh Hồ Bá
  Khánh Hồ Bá
  e nghe là tối thứ 7 mà nhỉ
  làm hqua e ngồi hóng :D
  29 Tháng chín 2019
 5. Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
  29 Tháng chín 2019
 6. Khánh Hồ Bá
  29 Tháng chín 2019
-->