Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi trà nguyễn hữu nghĩa

 1. thaohien8c
  27 Tháng chín 2019
 2. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  còn làm TMod k vậy
  27 Tháng chín 2019
 3. thaohien8c
  thaohien8c
  Sao? Chuyện j?
  27 Tháng chín 2019
 4. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  hỏi thử thôi...tại ít thấy giải bài nữa nên hỏi
  27 Tháng chín 2019
 5. thaohien8c
  thaohien8c
  Xin nghỉ phép r.....chán
  27 Tháng chín 2019
 6. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  hihi.....sao chán
  27 Tháng chín 2019
 7. thaohien8c
  thaohien8c
  Chán vì từ khi nghỉ phép cho đến giờ học vẫn như thế
  27 Tháng chín 2019
 8. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  tui đợi một tháng rồi nè.....Hiền giỏi lý hơn chút nào chưa :D
  27 Tháng chín 2019
 9. thaohien8c
  thaohien8c
  Chưa hết 1 tháng . Tui ms chỉ bắt đầu từ 19/9 th. Đợi đến 19/10 đi
  27 Tháng chín 2019
 10. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  thế có giỏi hơn một chút xiusuuuu nào chưa
  27 Tháng chín 2019
 11. thaohien8c
  thaohien8c
  ch..............
  27 Tháng chín 2019
 12. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  gần nửa tháng r mà chưa giỏi.....haizzz
  28 Tháng chín 2019
 13. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  chắc nó đợi đến 19/10 r bùm một phát giỏi luôn
  28 Tháng chín 2019
 14. thaohien8c
  thaohien8c
  Sợ là nó không như bạn nghĩ đâu N ạ :D:D tôi sắp thăng thiên r :>>>
  28 Tháng chín 2019
 15. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  hahaha......học vừa vừa thôi...chứ Hiền mà thăng thiên ai chỉ hóa tuii
  28 Tháng chín 2019
 16. thaohien8c
  thaohien8c
  Đi hỏi ng khác, thiếu gì ng giỏi :)
  28 Tháng chín 2019
 17. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  nhưng mà không thân.....khó hỏi lắm
  28 Tháng chín 2019
 18. thaohien8c
  thaohien8c
  Ủa chứ tôi với cậu thân à?:)
  28 Tháng chín 2019
 19. trà nguyễn hữu nghĩa
  28 Tháng chín 2019
 20. thaohien8c
  thaohien8c
  làm gì có nhỉ?:)
  28 Tháng chín 2019
 21. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  thân mà.....giờ lên làm TMod định bỏ bạn tui à
  28 Tháng chín 2019
 22. thaohien8c
  thaohien8c
  không khác gì khi trước, chúng ta là bạn. chỉ có điều chưa tới mức thân th :)
  28 Tháng chín 2019
-->