Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Thiên Thuận

 1. Thiên Mã
  Thiên Mã
  Chơi gì?
  25 Tháng chín 2019
 2. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Hong cmt bên dưới nữa. Am hong thích nhiều thông báo... Am đang giải bài... Lên đây đi :v
  25 Tháng chín 2019
 3. Thiên Mã
  Thiên Mã
  Ok ok :D
  25 Tháng chín 2019
 4. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Ừ... Nào Am rảnh thì Am sẽ lướt wall kkk =))
  25 Tháng chín 2019
 5. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Mà này... cậu dám làm Am của tôi buồn à...? Hic -.-
  25 Tháng chín 2019
 6. Thiên Mã
  Thiên Mã
  Có vẻ hơi lâu nhể :>
  25 Tháng chín 2019
 7. Thiên Mã
  Thiên Mã
  Tui cũng không định trở lại nơi đây đâu :<
  25 Tháng chín 2019
 8. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Quá đáng!
  25 Tháng chín 2019
 9. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Sao thế? ><
  25 Tháng chín 2019
 10. Thiên Mã
  Thiên Mã
  Hơi buồn nhưng giờ vui lại rồi nên mới quay lại :>
  25 Tháng chín 2019
 11. Thiên Thuận
  25 Tháng chín 2019
 12. Thiên Mã
  Thiên Mã
  Quay lại thì quên mk nick mới cay T.T
  25 Tháng chín 2019
 13. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Không khôi phục được á? ><
  25 Tháng chín 2019
 14. Thiên Mã
  Thiên Mã
  Không, nhập mail vào nó bảo tài khoản không tồn tại :(
  25 Tháng chín 2019
 15. Thiên Thuận
  25 Tháng chín 2019
-->